Radiološka dijagnostika Zavod za dentalnu medicinu Kragujevac
Stomatološki rendgen kabinet ima 3 rendgen tehničara koji svoje usluge pružaju pacijentima svih službi Zavoda za stomatologiju Kragujevac, kao i pacijentima iz drugih ordinacija.

Kabinet se nalazi u podrumu zgrade Zavoda,
i rade sledeći Rö tehničari:

  • Dejan Vučković
  • Dušan Jevtić