Oralna hirurgija Zavod za stomatologiju

Vrši oralno hirurške, kontrolne hirurške i konsultativne preglede, takođe radi komplikovano i hirurško vađenje zuba kod dece i odraslih, operiše vilične i mukozne ciste, vrši resekciju i disekciju korena zuba, vrši hirurško lečenje apscesa i ekstraoralnih fistula dentogenog porekla, hirurško uklanjanje inpaktiranih i retiniranih zuba, odstranjuje benigne tumore, strana tela i dr.

                 

U ovoj službi rade
Dr Zoran Kecojević, spec. oralne hirurgije
Prof. dr Ranko Golijanin, spec oralne hirurgije
Dr Rađan Živić, spec. oralne hirurgije

Pored 3 specijalista oralne hirurgije, služba zapošljava 1 višu stomatološku sestru i 3 hirurške sestre