Radi se kompletan program fiksnih i mobilnih protetskih nadoknada, Počev od nadogradnji do metalokeramičkih krunica, od klasičnih totalnih i parcijalnih proteza do vizil-proteza sa modernim sistemom veze bez kukica, kao i privremene krunice posle brušenja zuba. Svi protetski radovi završavaju se u najkraćem mogućem roku sa garancijom.

U ovoj službi , koje se nalazi u prizemlju Zavoda za stomatologiju Kragujevac, rade sledeći specijalisti stomatološke protetike:

  • Dr Pavle Varagić
  • Dr Darko Simić
  • Dr Snježana Borovnica