Proteze koje imaju metalni skelet kao osnovu, mnogo bolje prenose sile žvakanja i zato spadaju u trajne nadoknade.
Pre početka izrade skeletirane proteze često je potrebno izraditi namenske krune na pojedinim preostalim zubima da bi se produžio vek preostalih zuba i obezbedila bolja funkcija same proteze. Skeletirana proteza se izrađuje na osnovu otisaka zuba vilica.