blog post imageDo drugog Svetskog Rata u Kragujevcu su uglavnom radili privatni zubari - dentisti. Posle rata, uporedo sa razvojem drugih službi u van bolničkoj zaštiti razvijala se i stomatološka služba. Služba je tada radila u okviru Doma Zdravlja a stvaranjem medicinskog centra ''Dr Mihailo Ilić'' formira se kao jedna od njegovih službi. Odlukom Vlade Republike Srbije 1998. godine donosi se rešenje po kome se stomatološka služba izdvaja iz Zdravstvenog Centra Kragujevac kao samostalna ustanova sa nazivom Zavod za dentalnu medicinu Kragujevac.

Zavod ima svoju zgradu u ulici Zmaj Jovina 32. Ukupna površina zgrade je 1.258,62 m2. Zavod ima 36 ordinacija koje su smeštene delom u matičnoj službi a delom u Domu zdravlja, vrtićima i osnovnim i srednjim školama.