Bolesti zuba i endodoncija Zavod za dentalnu medicinu Kragujevac

U službi za bolesti zuba i endodonciju zbrinjavaju se pacijenti sa bolom, vrši se lečenje obolele pulpe zuba i desni i njihova priprema za prijem fiksnih i drugih stomatoloških nadoknada, rade se ispuni od savremenih materijala (bele plombe) i vrši stalni preventivni rad sa pacijentima u smislu što bolje i pravilnije nege zuba i desni, a sve sa ciljem očuvanja zdravlja usta i zuba. Uvek rad počinjemo stomatološkim pregledom, zatim sprovodimo sanaciju oboljenja zuba i desni, a planiramo da naše pacijente pozivamo na redovne šestomesečne kontrolne preglede.

U ovoj službi rade sledeći lekari - stomatolozi:
· Dr Biljana Joksimović, spec. bolesti zuba i endodoncije - u ordinaciji Zavoda
  Dr Bojan Šorić, Dom zdravlja Aerodrom
  Dr Bogdana Lolin, Dom zdravlja Aerodrom
  Dr Dragana Stevanović, Dom zdravlja Stanovo
  Dr Ljubiša Đilić, Dom zdravlja Bresnica
  Dr Jelica Stefanović, spec. opšte stomatologije - Zdravstvena stanica broj 5
· Dr Nikola Vukosavljević, Dom zdravlja Stragari