Bolesti zuba i endodoncija Zavod za dentalnu medicinu Kragujevac

U službi za bolesti zuba i endodonciju zbrinjavaju se pacijenti sa bolom, vrši se lečenje obolele pulpe zuba i desni i njihova priprema za prijem fiksnih i drugih stomatoloških nadoknada, rade se ispuni od savremenih materijala (bele plombe) i vrši stalni preventivni rad sa pacijentima u smislu što bolje i pravilnije nege zuba i desni, a sve sa ciljem očuvanja zdravlja usta i zuba. Uvek rad počinjemo stomatološkim pregledom, zatim sprovodimo sanaciju oboljenja zuba i desni, a planiramo da naše pacijente pozivamo na redovne šestomesečne kontrolne preglede.