Ova služba vodi računa o ispravnosti sredstava za rad, održava i popravlja stomatološke mašine i aparate.Stara se o ispravnosti celokupne opreme i inventara. Takođe se stara o bezbednosti zgrade