Ekonomsko-finansijska služba Zavod za dentalnu medicinu Kragujevac

Ova služba Zavoda se stara o pravilnoj primeni propisa u vezi svih novčanih dokumenata, isplate zarada i ostalih novčanih isplata. Izrađuje periodični obračun i završni račun Zavoda, sastavlja naloge za knjiženje, sarađuje sa službom platnog prometa.

Telefon: 034/366-530