Dečja i preventivna stomatologija


Pre dolaska stomatologu ne treba unapred davati sledeće izjave:

  • neće te ništa boleti
  • ali to uopšte ne boli
  • ne treba te biti strah
  • nemoj se bojati
  • nije to ništa strašno.

Takve odgovore dajte samo na direktna pitanja deteta. U protivnom će se dete upitati zašto mu sve to govorite i verovatno će se početi bojati. Bilo bi dobro da se poseta stomatologu opiše kao nešto uobičajeno jer svi idu stomatologu.
Ako strah postoji pri prvoj poseti, od presudne je važnosti saradnja roditelja. Osim autoriteta, dete u stomatologu mora steći i prijatelja. Na topao i blagonaklon stav kojim se pristupa deci pacijentima, dete će uzvratiti poverenjem i saradnjom. Međutim, mali pacijent mora znati i razlog dolaska u ordinaciju.
Prisutnost jednog od roditelja vrlo je važna, ali se roditelj ne treba mešati u komunikaciju između stomatologa i deteta jer time može zbuniti dete koje neće znati koga u tom trenu treba poslušati. Nije preporučljivo deci obećavati nagradu ako budu dobra kod stomatologa jer to u njima automatski budi sumnju da se u stomatološkoj ordinaciji događa nešto što im neće biti po volji.

Roditelji, starija braća ili sestre, deke, bake i ostali, nikada ne smeju pred decom iznositi svoja neugodna iskustva iz stomatološke ordinacije jer deca u mnogim stvarima oponašaju starije.

.