Karijes mlečnih zuba se javlja rano, često ubrzo posle nicanja, kao posledica loših navika i neadekvatne ishrane. Pojavu karijesa u tom periodu potenciraju i određene teškoće u održavanju oralne higijene, kao i neobaveštenost roditelja o značaju mlečnih zuba i mogućnostima za očuvanje njihovog zdravlja. Karijes često zahvata veći broj mlečnih zuba i brzo se širi. Gleđ mlečnih zuba retko prelazi debljinu od 1 mm, što doprinosi bržem širenju i češćoj pojavi komplikacija karijesa u poređenju sa stalnim zubima. Već u četvrtoj godini 30-40% pregledane dece ima pulpitise, gangrene i parodontitise.

                 

Prema podacima, u našoj zemlji, svako treće dete uzrasta od tri godine ima jedan ili više karijesa a u šestoj godini oko 70% dece ima obolele mlečne zube, prosečno po šest karijesa.
Terapija karijesa mlečnih zuba
Ne razlikuje se mnogo od terapije karijesa stalnih zuba. Bitno je da bude brza, efikasna i bezbolna. Deca će lakše da podnesu lečenje karijesa ako se obavlja u ranoj fazi, nego kada je do bola već došlo. Takođe, poželjno je da se lečenje ne obavlja u prvoj poseti ako nije neophodno, već detetu treba omogućiti da se upozna sa stomatologom, ambijentom, da sedne u stolicu, vidi instrumente i sve to kroz razgovor prilagođen uzrastu i psihološkom tipu deteta.
Kada do lečenja dođe, dete svakako može dobiti anesteziju da bi postupak protekao bezbolno. Roditelji treba da sarađuju sa stomatologom radi dobrobiti svog deteta, čak i kada stomatolog predloži da se roditelj udalji iz ordinacije, jer određeni psihološki tipovi dece to zahtevaju.