Trijaža je sistem racionalizacije i prioritetnog reagovanja. Racionalizacijom vremena i upotrebom sredstava sprovodi se upućivanje pacijenata u odgovarajuće službe i vođenje dokumentacije o tome.
Svrha je pravovremena distribucija usluga na što veći broj pacijenata.